Leven op het autismespectrum

Alle blogs, Sociaal & vrije tijd

De maatschappij heeft invloed op autisme

Wat is de invloed van de maatschappij op hoe we omgaan met autisme? Dat hangt van veel af; van wat er op micro- en macroniveau om je heen gebeurt en hoe jij daar mee omgaat. Dat geldt voor mensen zonder autisme (denk aan de theorie van Bronfenbrenner) en net zo goed voor mensen met autisme.

In wat voor maatschappij woon jij?

Het zal bijvoorbeeld uitmaken in welk land je woont. Waar de druk en het tempo hoger zijn, heb je een grotere kans op vastlopen door je autisme. Ook binnen een land kan het nogal verschillen. Vergelijk bijvoorbeeld de prikkels die iemand binnen krijgt als je in een stad woont met die als je in het bos woont. En soms krijg je in de ene gemeente wel een pgb en in een andere niet. Er speelt nog meer wat invloed kan hebben op hoe autisme zich uit, in welke mate en wat de last ervan is.

 • Is er naast fysieke zorg een goede GGz? Neemt de bureaucratie het over van aandacht voor de mens?
 • Is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling of is het leven vooral gericht op overleven?
 • Hoe zit het met de hoeveelheid aan regels, normen en waarden waar je aan moet voldoen? Is er financiële zekerheid voor als je niet mee kunt komen of sta je dan op straat?

Je eigen omgeving

Op kleine schaal is er de invloed van het gezin, de familie, de buurt, de school, de zorg etc. die ook per individu verschillend is.

 • Op welke leeftijd werd jouw autisme (h)erkend?
 • Kreeg je ruimte van je ouders om jezelf te zijn en ontwikkelen?
 • Was er op school aandacht voor sociale vaardigheden?
 • Krijg je duidelijkheid van je omgeving over wat er komen gaat of zit je vaak in angst/onrust?
 • Ken je lotgenoten zodat je herkenning en steun vindt?
 • Heeft je partner ook een diagnose?
 • Hoe lang is de wachtlijst voor de zorg/steun die jij nodig hebt?

Destigmatiseren in de maatschappij is nodig

Dan is er nog de rol van taboe en stigma. Er zijn wereldwijd nogal wat vooroordelen over autisme en het ene land is sneller met destigmatiseren dan het andere. In Nederland is het bijvoorbeeld een goede ontwikkeling dat er ervaringsdeskundigen zijn in de GGz, maar in veel landen is dat nog niet het geval. Taboe en stigma kunnen van grote invloed zijn op je welzijn en functioneren.

 • Mag je bijvoorbeeld toch ‘meedoen’ met de rest of wordt je ergens opgesloten?
 • Zijn er op tv stigmatiserende programma’s of is er nuancering?
 • Wordt een diagnose gezien als hulpmiddel of wordt die niet serieus genomen?
 • Wordt jij bij voorbaat uitgesloten van een opleiding of baan omdat je een diagnose hebt?
maatschappij

Wie ben je zelf?

Iemands draagkracht en persoonlijkheid maken vervolgens weer uit in hoeverre hij/zij beïnvloedbaar is voor de omgeving.

 • Ben je erg onzeker en hecht je waarde aan wat anderen van je denken? Pas je je vervolgens aan?
 • Ben je ambitieus en wil je collega’s zonder autisme bijhouden waardoor je misschien wel overbelast raakt?
 • Ken je je grenzen en kan je ‘nee’ antwoorden op een vraag?

Het is goed om regelmatig te kijken naar de invloed van de omgeving, omdat we soms doorschieten in het maakbare individu. Zo ben ik bijna de helft van mijn leven in therapie geweest om aan mezelf te werken. Om hopelijk beter mee te kunnen met de rest. Terwijl ik door mijn autismediagnose in ben gaan zien dat de ‘fout’ niet alleen bij mij zit. Ik ben in therapie overbelast geraakt door de hoge verwachtingen van behandelaars die door een blinde vlek mijn autisme niet zagen.

Een basis hebben

Waar het uiteindelijk om gaat is dat je je veilig en verbonden voelt waar je woont. Dan kan je groeien binnen je eigen mogelijkheden (en wat er mogelijk is in je omgeving). Het kan best zo zijn dat je ergens gewoon niet op je plek bent. Misschien pas je beter in een andere maatschappij, cultuur of klimaat. Of misschien wil je van wel geloven in een bepaalde god naar niet geloven of andersom. Misschien moet je een bepaalde vriendschap loslaten. Het leven is zoeken, maar ook geven en nemen. Mensen in je omgeving mogen ook rekening houden met jou.

In mijn persoonlijk herstel is het belangrijk geweest om me meer te richten op mezelf en me minder aan te passen aan de omgeving. Daardoor sta ik steviger in mijn schoenen en kan ik beter omgaan met mijn kwetsbaarheden (angstig en dwangmatig zijn bijvoorbeeld). Daardoor heb ik juist een beter aanpassingsvermogen aan de omgeving. Ik mag er zijn, ook al voldoe ik niet aan het ideale plaatje van wat een 31-jarige vrouw bereikt moet hebben in een welvarend land als Nederland; baan, man, auto en kind hebben (ik heb wel een hondje :p).

Op welke manier heeft de maatschappij invloed op jouw autisme?

 1. steven

  De schaal ouders geeft soms een persoonlijke ontwikkeling laatst een broodmachine (krokante invloed). Verder is de invloed dat ik weinig in contact kom met de maatschappij en dus de omgeving minder invloed heeft op het autisme. Niet negatief of positief maar soort yin en yang van negatief en positief op mijn manier in mijn parallelle wereld. Zet mij in de echte wereld en dan gaat de yin en yang uit evenwicht en word het negatief.

Geef een reactie