Leven op het autismespectrum

Alle blogs, Therapie & begeleiding

Pgb voor begeleiding

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Afgelopen week heb ik een gesprek gehad met iemand van de gemeente en mijn pgb-begeleidster. Nadat ik met trillende handen koffie had gezet, begon het gesprek. Mijn begeleidster Ilona en ik hadden vooraf een zorgvuldig budgetplan en plan van aanpak gemaakt.

Mijn pgb is gelukkig met een jaar verlengd. Helaas gaat het uurloon van Ilona wel met 15 euro (!) omlaag. Tegenwoordig worden de uurtarieven bepaald door de gemeente. Gelukkig gaat Ilona er toch mee akkoord. :s

Begeleiding en therapie

Er valt een last van me af nu ik weet dat Ilona mij nog een jaar gaat begeleiden. Zeker nu therapie op zich laten wachten. Bij GGz Breburg kan ik pas over een half jaar terecht voor het aanmeldgesprek. Eer dat je dan start met behandeling/therapie, ben je weer maanden verder.

Even voor de duidelijkheid: behandeling is iets anders dan begeleiding. Therapie krijg je bij psychologen, psychotherapeuten, sociotherapeuten, psychiaters en dergelijke. Het is een ander beroep. Soms is het ene nodig, soms het andere en soms allebei.

Mijn begeleidster is opgeleid als maatschappelijk werkster en heeft verder verschillende cursussen gevolgd rondom psychische problematiek. Belangrijk is dat ze oog heeft voor mij als individu. Het gevolg is zorg op maat. Ik zie Ilona gemiddeld één keer per week. Tussendoor mailen, appen of bellen we wanneer nodig. Ze is er voor me en dat geeft een veilig gevoel. Ik wil en kan niet steeds een beroep doen op mensen uit mijn eigen sociale netwerk.

pgb

Nadelen en voordelen van een pgb

Het nadeel van een pgb is dat je een eigen bijdrage moet betalen en dat het aanvragen en verlengen tijd en energie kosten. Doordat er veel is veranderd rondom het pgb, gaan er dingen mis (zoals het te laat uitbetalen van zorgverleners). Het vergt ook wel wat administratie.

De voordelen zijn gelukkig groter bij mij. Concreet biedt Ilona:

 • Een luisterend oor voor dingen waar ik over pieker.
 • Ze kijkt objectief mee naar mijn problemen, vanuit mijn oogpunt.
 • Ze houdt mee in de gaten wanneer ik over mijn grenzen ga.
 • Als door de bomen het bos niet zichtbaar is, helpt Ilona mij met keuzes maken en overzicht houden.
 • Daarnaast gaat ze mee naar formele afspraken, zoals bij het UWV, en springt dan waar nodig bij.
 • Ilona helpt bij allerlei praktische dingen rondom zelfstandig wonen, bijvoorbeeld bij verzekeringen uitzoeken en het huishouden structureren.
 • Ze zoekt mee naar passende therapie als die nodig is.
 • Ze denkt mee bij sociale problemen.
 • Soms doen we dingen samen die ik eng vind, zoals op een terras zitten (exposure = blootstelling aan angst).
 • Ze remt me af als ik rust nodig heb.
 • Af en toe doen we samen iets ontspannends, zoals wandelen.

Het gaat verder dan praktische zaken, want Ilona accepteert mij zoals ik ben. Dat heeft mijn zelfvertrouwen doen groeien. Ze heeft ook een stukje verlatingsangst weggenomen, want al sinds 2010 houdt ze het vol met mij. :p Een persoonlijke klik is belangrijk. Ilona is de brandweervrouw voor brandjes die ik zelf niet geblust krijg. Ze is de orkestleider als de instrumenten in mijn leven allemaal hun eigen gang gaan.

Heb jij een pgb?

Geef een reactie