Leven op het autismespectrum

Handige informatie en tips voor jou

Ben je op zoek naar therapie en/of begeleiding in Nederland van iemand die kennis heeft van autisme bij vrouwen/meisjes? Omdat je een vermoeden hebt van autisme of omdat je al weet dat je autistisch ben en meer of andere steun zoekt? Dan kun je het beste eerst naar je eigen huisarts gaan. Onderstaande brochures, websites en vragenlijsten kunnen mogelijk ook helpen.

Brochures

Handige websites

Vragenlijsten

Vragenlijsten zijn vaak gebaseerd op autisme bij jongens en mannen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook vragenlijsten voor autisme bij vrouwen. Vragenlijsten zijn niet bedoelt om een diagnose of classificatie te stellen. Daarvoor is zorgvuldig diagnostisch onderzoek nodig door een professional. Met een zelftest kan je wel woorden geven aan wat je wel en niet herkent. Dat kun je bijvoorbeeld opschrijven en met je huisarts bespreken.

Nederlandstalig

  • Op de website van Annelies Spek staan testen en vragenlijsten die regelmatig worden gebruikt bij diagnostisch onderzoek naar ASS. Als je zelf nog onderzocht wil worden op dit gebied wordt wel aangeraden om deze instrumenten niet van tevoren te bekijken.
  • De Autismespecialist ontwikkelde een korte zelftest die je kan helpen bij het inschatten of er sprake zou kunnen zijn van autisme.
  • Op de website van FANN staat de M-ASD; een zelfrapportagevragenlijst met 50 items die kenmerken van autisme beoogt te meten, inclusief het meer subtielere autisme fenotype.
  • Henny Struik, schrijfster van het boek Niet ongevoelig; ontwikkelde een vragenlijst voor vrouwen met (een vermoeden van) autisme.
  • Mentaal Beter heeft een test voor jongeren en volwassen. Het zijn 15 vragen die betrekking hebben op hoe je sociale communicatie, non-verbale communicatie en relaties ervaart.

Engelstalig

Aanvullingen zijn welkom