Leven op het autismespectrum

Alle blogs, Autismespectrum

Autisme vanuit een maatschappelijk perspectief bekeken

Het rapport Autisme vanuit maatschappelijk perspectief bekeken gaat over de invloed van maatschappelijke en culturele normen op autismediagnostiek. De hoofdvraag is of er voor, tijdens en na het diagnosetraject ruimte is om de eigenheid van een persoon te (h)erkennen.

autisme vanuit maatschappelijk perspectief

Autisme vanuit maatschappelijk perspectief

Het rapport vormt de neerslag van een onderzoek dat is uitgevoerd binnen de pilot Levensloopbegeleiding van Vanuit autisme bekeken (VAB). In deze pilot staat aansluiting bij de leefwereld van mensen met autisme centraal. Het (h)erkennen van de eigenheid van mensen met autisme is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Mensen met autisme geven regelmatig aan dat zij zich niet voldoende gezien en gehoord voelen, en dat zij druk voelen om zich aan te passen aan de culturele (gedrags)normen van anderen. In het onderzoek zijn die ervaringen in de maatschappelijke context geplaatst; dit rapport vormt het resultaat van dat onderzoek.

Er zijn voor het rapport ook mensen met autisme geïnterviewd, waaronder ik.

  1. Miriam

    Top dit rapport! Hopelijk wordt dit wijdverspreid

  2. Veerle

    Super rapport! Ik hoop dat veel mensen uit de ggz het zullen lezen! Het is ook toepasbaar voor de hele GGZ, denk ik. Wat gaat er gebeuren met dit rapport? Aan wie is het gericht?

  3. Goed al die info, zeker de verhalen van de mensen met diagnose, dat de psychiaters hun treintjes en handen geflapper beeld maar snel bijstellen.

Geef een reactie