Leven op het autismespectrum

Alle blogs, Werk & Wajong

Schade door nabetaling Wajong

Een jaar geleden won ik na vijf jaar strijd en schade mijn rechtszaak van het UWV en kwam ik terug in de Wajong (oude Wajong, aangevraagd voor 2010). Mijn advocaat is er nog maanden mee bezig geweest om het UWV zover te krijgen dat ik mijn geld kreeg en ondertussen had de gemeente mijn bijstand al stopgezet.

Eindelijk kreeg ik mijn geld terug

Uiteindelijk kreeg ik in december het geld waar ik recht op had = Wajong vanaf het moment dat die was stop gezet (2013) – het bedrag van de bijstand die ik kreeg van 2015 t/m 2018. Naast het geld, had ik ook graag een excuses gehad voor alle ellende, maar die heb ik nooit gekregen. Zou ik nu eindelijk weer financiële zekerheid krijgen?

Nee, want toen kwam het volgende probleem. Doordat ik geld ineens kreeg i.p.v. verspreid over de jaren, moest ik heel veel meer inkomstenbelasting betalen. Ook moet ik mijn huur- en zorgtoeslag van 2018 volledig terugbetalen. Omdat de advocaat geen toestemming kreeg om mij te helpen bij belastingzaken zat ik even met de handen in het haar.

schade

Hulp bij schade is nodig

Gelukkig word ik inmiddels geholpen door een sociaal raadslied van het IMW Tilburg. Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die kosteloos hun diensten aanbieden. Ze bieden concrete hulp bij problemen op het gebied van o.a. sociale zekerheid en belastingen.

Bij het IMW word ik steeds door dezelfde persoon geholpen. Ze is duidelijk en zorgvuldig, heel fijn. We hebben al stappen gezet, maar er zijn er nog vele te zetten.

 • Zorg- en huurtoeslag:
  • De zorgtoeslag die ik moet terugbetalen aan de Belastingdienst, hebben we als schadevergoeding ingediend bij het UWV.
  • Aan de Belastingdienst hebben we het verzoek gedaan om het inkomen van 2018 als bijzonder inkomen te zien, zodat het eenmalig niet wordt meegerekend bij het berekenen van de huurtoeslag.
 • Inkomstenbelasting:
  • We hebben gekeken of middelen loont. Dan tel je je inkomen van drie jaar bij elkaar op en deel je het door drie. Vervolgens kan het zijn dat de inkomstenbelasting dan lager uitvalt, maar er is wel een drempelbedrag. Ik kom niet boven het drempelbedrag uit. Dus hebben we de veel hogere inkomstenbelasting ook als schadevergoeding ingediend bij het UWV.
  • Dan heb ik nog jonggehandicaptenkorting misgelopen over de jaren 2013 t/m 2017 omdat ik toen belastingaangifte deed over de bijstand en niet over de Wajong. Tegen alle belastingaanslagen over die periode moet blijkbaar apart een bezwaar worden ingediend bij de Belastingdienst. We hebben gevraagd aan de Belastingdienst wat die bedragen zijn, zodat ik die ook als schadevergoeding kan indienen bij het UWV in het geval ik het niet alsnog terugkrijg via de Belastingdienst.

Volg je het nog?

Het is ingewikkeld. Zeker als er emoties mee gepaard gaan, waardoor je niet altijd even helder kan denken. Ik heb geen rust tot het allemaal klopt, tot alles geregeld is. Mede door mijn autisme, heb ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel en kan ik er niet mee leven als iets niet eindigt zoals het ‘hoort’. Het gaat ook niet om kleine dingen steeds, dus zet ik mijn strijd voort. Vrolijkmakend is het uiteraard niet.

Ik heb geen idee hoeveel uur werk hier in heeft gezeten de afgelopen jaren. Denk aan de keuringen bij het UWV zelf, brieven schrijven, een advocaat zoeken, naar het juridisch loket, gesprekken met mijn advocaat, naar de rechter gaan (en reistijd) en nu weer een paar keer naar het IMW. Daarbij komen nog alle emoties die ook energie kosten. Het is bijna en baan op zich. Het valt niet mee om burger te zijn in Nederland Bureaucratieland. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de Belastingdienst in 2019 winst maakt op een fout van het UWV uit 2013, ten koste van mij?

Vandaag kreeg ik een brief van het UWV. Dan is er altijd eerst angst en boosheid, zodat niet binnenkomt wat ik lees. Ik heb het een paar keer overgelezen en foto’s van de brief gemaild naar het IMW en mijn pgb-begeleidster. In het kort komt het er op neer dat het UWV nog geen enkele schade vergoedt, want ze vinden dat ik nog meer stappen moeten nemen (bij de Belastingdienst) om de schade te verkleinen. Ook willen ze nog meer papieren dan ik al gestuurd heb. Ik ga ook een schadevergoeding vragen denk ik voor al die postzegels. :p

Hoe ga jij om met financiële stress zoals schade?

 1. Eva

  Dag Mandy,

  ik zit in een soortgelijk traject als jou nu, en met verbazing lees ik je blogs…Het is gewoon schandelijk :'(
  Hoe is het nu afgelopen met die schade vergoeding vanuit het UWV? Want dit zal ook heus straks op mijn bordje komen en dan ben ik alvast voorbereid…

  • Hoi Eva, alle schade is gelukkig vergoed bij mij.
   Ik wens jou heel veel sterkte. Blijf vooral ademhalen en goed rust nemen tussendoor en zoek zoveel mogelijk steun en hulp hierbij. Succes!

Geef een reactie