Leven op het autismespectrum

Nieuws

Teken voor verandering Participatiewet

De Wajong is van 1998 en de Participatiewet bestaat sinds januari 2015. Het doel van beide wetten is zo veel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar, bij voorkeur betaald, werk toe te leiden, maar dit gaat niet op een eerlijke manier. Mensen met een beperking zijn een bijzondere groep met bijzondere kenmerken. Deze groep heeft minder vanzelfsprekend kansen op de arbeidsmarkt en heeft meer, soms kostbare ondersteuning nodig. Lees hier verder waarom is de Participatiewet oneerlijk is en teken voor een betere situatie. Ik ben een Wajonger en heb getekend.

teken

Geef een reactie