Leven op het autismespectrum

Boeken, Ervaringsverhalen

Zee van ruimte, leven met autisme

Auteur: Merijntje Betzema

‘Hoe moet ik haar vertellen dat ik nog steeds niet precies weet hoe dat werkt? Meedoen. Hoe je mee moet doen met de gewone wereld. Merijntje krijgt op volwassen leeftijd te horen dat ze autisme heeft nadat ze op het randje van een burn-out zweeft. Ze heeft een eigen ontwerpbureau en is imago-adviseur, wil een goede moeder zijn, een goede partner, wil een gezellig gezin vormen en van betekenis zijn voor de samenleving, en o ja, ze wil haar vriendschappen onderhouden… Zee van ruimte, leven met autisme is een bundeling verhalen over het persoonlijke leven van Merijntje, over haar moederschap, haar ondernemerschap en de onverwachte kanten die het leven dagelijks met zich meebrengt. Merijntje laat zien dat je ongeacht een diagnose kunt zoeken naar een manier van leven die past bij wie jij bent en wilt zijn als mens. Merijntje Betzema (1978), schrijvende ontwerper en imago-adviseur. Merijntjes drijfveer is een wereld creëren waarin er ruimte is voor ieders kleur.’

Geef een reactie