Leven op het autismespectrum

Boeken, Ervaringsverhalen

Ongehoord ongezien

Auteur: Hester Lever

‘Ongehoord ongezien.’ Zo kan iemand zich zomaar voelen. Vooral als die is opgegroeid in een emotioneel verarmd gezin. Bijvoorbeeld in een gezin waarvan een ouder kenmerken vertoont van het autisme spectrum.  ’Ongehoord ongezien.’ Het is een gevoel dat zich veelal nauwelijks in woorden laat vangen: Ongrijpbaar maar allesomvattend. 

Dit boek gaat over het effect van het ’ongehoord ongezien’ opgroeien in zo’n gezin omdat dit het verlies van emotionele verbinding kan betekenen. Verbinding met je diepste zelf, maar ook de verbinding met de ander. Het herstel hiervan is van groot belang voor jouw lichamelijke, psychische en geestelijke gezondheid. En hoe je omgaat met jezelf, jouw ouders, jouw geliefden en alle anderen, met wie je te maken hebt. Maar dat wordt vaak als erg moeilijk ervaren, wanneer je leeft onder autisme. 

Voor die mensen heb ik, als (ervarings)deskundige, dit boek geschreven. Voor iedereen die in zijn puurheid tot bloei wil komen. Het geeft antwoord op vragen als: ’Wie ben ik? Wat is de impact voor mij van het opgroeien in een gezin met (een vermoeden van) autisme? Hoe kom ik van overleven tot leven? Hoe geneest mijn verwonde hart zodat de liefde door mij heen kan stromen? Hoe kom ik thuis in mijn lichaam? Hoe kom ik tot een herstelverhaal en emotionele volwassenheid? Heb ik mogelijk zelf autisme of zijn het alleen autiforme kenmerken? Hoe kan ik, juist, van waardevolle betekenis zijn voor mezelf én de ander, door de ervaring van het opgroeien in een gezin met autisme?’ 

Geef een reactie