Leven op het autismespectrum

Boeken, Theoretisch

Autisme in veelvoud

Auteur: Leni Van Goidsenhoven

‘AUTISME IN VEELVOUD onderzoekt de populariteit van gepubliceerde autobiografische verhalen van mensen met een diagnose autisme. Wat zet deze mensen aan om hun verhaal te vertellen en te publiceren? Wie leest ze en waarom? Wat is de rol van uitgeverijen en internet in het hele proces? En hoe verhoudt de toename aan autismeverhalen zich tot bredere hedendaagse culturele fenomenen, zoals de hedendaagse memoir boom, activistische bewegingen van minderheidsgroepen en de alomtegenwoordigheid van de therapeutische zelfhulp? Dit boek wil niet zomaar inzicht krijgen in diverse representaties van autisme-ervaringen, maar interesseert zich vooral in hoe die verhalen functioneren als ‘culturele producten’ en als ‘subjectvormende praktijken’. Er wordt ingezoomd op hoe de verhalen enerzijds bepaalde identiteitscategorieën genereren, reproduceren en herkenbaar maken en hoe ze die anderzijds ook onderuithalen, bevragen en problematiseren.’

Geef een reactie