Leven op het autismespectrum

Boeken, Poezie

Autisme, emoties vanuit mijn innerlijke ik

Auteur: Vicky Potters

‘Vicky heeft veel over autisme gelezen, maar volwassenen die hun emoties zo verwoorden, zijn bijna niet te vinden. Het verwoorden van emoties en gevoelens zorgen ervoor, dat het contact met de buitenwereld blijft bestaan. Moeilijk communiceren is de rode draad in het leven van iemand met autisme. Ze is zelf haar gevoelens gaan beschrijven om anderen te bereiken, vooroordelen en oordelen weg te nemen!
Er is veel vraag naar, is gebleken en al is er maar één gedicht dat een gevoel van erkenning geeft, dan is haar missie geslaagd, autisme bespreekbaar maken … en zo is deze bundel ontstaan.’

Geef een reactie